• Sinds 1949 actief in Nederland!

Het IKEG geeft trainingen in heel Nederland. Deze zijn bedoeld als hulp bij kinderwerk op een Bijbels verantwoorde manier. Iedere cursus heeft een theoretisch- en praktisch aspect; het laatste is direct in de praktijk toe te passen. Het is gebleken dat ook de meer ervaren kinderwerkers veel van de IKEG cursussen opgestoken hebben. Voor degenen die een intensieve cursus kinderwerk willen volgen, hebben we een drie maanden durende leiderschapstraining die op diverse plekken in Europa kan worden gevolgd. Dit is een training voor leiders van kinderwerkers.

1. Eéndaagse cursus
Bij deze cursus worden de belangrijkste onderwerpen behandeld die van toepassing zijn in een kinderclub. Onderwerpen zijn: Bijbelse basis van Kinderevangelisatie, demonstratie van een Bijbelles, het evangelie uitleggen aan kinderen, hoe een clubprogramma er uit kan zien. De cursus kan op één dag gehouden worden. Het is geen volledige cursus, maar meer bedoeld als kennismakingscursus. Deze cursus wordt in onderling overleg samengesteld met de mensen die dit aanvragen.

2. Training voor speciale acties
Deze training wordt bedoeld als toerusting voor bijvoorbeeld kinderclubs, vakantie Bijbelweken, openluchtcampagnes voor kinderen, zondagsscholen. Het toerustingsprogramma wordt in onderling overleg opgesteld.

3. Thema, motiverings- en bemoedigingsavonden
Op uw uitnodiging komt iemand om over een specifiek onderwerp betreffende kinderwerk en relevante onderwerpen te spreken. Deze avonden kunnen ook als motiveringsavonden gebruikt worden aan het begin van een nieuw seizoen.

4. Verdiepingscursus Kinderevangelisatie 
Dit is de standaardcursus van het IKEG. De gehele cursus bestaat uit drie niveaus.

  • Niveau 1: Alles over evangeliseren onder niet gelovige kinderen (download de folder folder-vck-1-laag.pdf )
  • Niveau 2: Opbouwend onderwijs aan kinderen die tot geloof zijn gekomen 
  • Niveau 3: Hier wordt ingegaan op wie het kind is en over kinderen uit verschillende achtergronden.

Deze cursus bestaat uit minimaal 32 lesuren, dat betekent 12 lesavonden.

Alle cursussen worden gegeven door personen die zelf kinderwerk doen. Alle cursussen zijn getoetst aan de praktijk en is getrouw aan de geloofsverklaring die iedereen ondertekent.

5. Kinderwerker leiderschapstraining - CMLC (Children's Ministry Leadership Course)
De opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor haar toekomstige werkers, maar staat ook open voor anderen. Ook als u niet als fulltimer, maar als parttimer of als vrijwilliger bij het IKEG wilt komen werken, is deze opleiding een goede ondergrond waar u veel aan zult hebben. Bent u geïnteresseerd in de opleiding, vraag dan via een bericht in het contactformulier de informatiefolder aan.

Kijk ook op www.cefeuropetraining.org