• Sinds 1949 actief in Nederland!

Steun ikeg

Gebed

"Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden er aan.”

Sinds het ontstaan van CEF en later IKEG in Nederland is het werk ondersteund door het trouwe gebed van gelovigen. Zonder dit gebed zou er geen CEF en IKEG zijn! Als u zich bij dit leger gebedsstrijders wilt voegen, dan stellen wij dit bijzonder op prijs. Gebed is nodig voor open harten van de kinderen, de medewerkers, nieuwe open deuren, meer werkers en talloze andere zaken.

Om u te helpen gericht te bidden geven wij iedere twee maanden een gebedskalender uit, met voor iedere week enkele gebedspunten met betrekking hebben op het bereiken van de kinderen. U kunt deze kalender aanvragen.

Elke eerste maandag van de maand, komen wij als groep bij elkaar om te bidden voor het werk van het IKEG. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u ons mailen of bellen voor meer informatie. Mogelijk kunt u in uw omgeving een gebedsgroepje beginnen of neemt u al deel aan een gebedsgroep, hier kunt u ook bidden voor het werk onder de kinderen. Wij kunnen voor gebedsinformatie zorgen. Neemt u daarvoor contact op met ons kantoor.

Iedere dag bidden we tussen de middag voor verschillende zaken. U kunt belangrijke gebedspunten over kinderwerk doorgeven en we zullen ervoor bidden. 

Als u deel uitmaakt van een gebedsgroep of u wilt een gebedsgroep starten om regelmatig te bidden voor de kinderen, dan kunnen wij u hiervoor meer informatie over geven.