• Sinds 1949 actief in Nederland!

STEUN IKEG

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Met ingang van 1 januari 2008 heeft Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap (IKEG) in Apeldoorn een verklaring van de Belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan IKEG fiscaal aftrekbaar zijn.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden beogen vooral de transparantie van een instelling. Het IKEG vindt transparantie belangrijk, we leggen u graag uit waar uw gift naar toe gaat. We voldoen dan ook graag aan de ANBI-voorwaarden. Hieronder vindt u een aantal zaken terug waar u als giftgever in geïnteresseerd zou kunnen zijn en die ANBI van ons vereist. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via http://www.anbi.nl/ of www.belastingdienst.nl

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap (ook bekend als stichting IKEG) RSIN / fiscaal nummer: 008730647 

Contactgegevens
Postadres: Postbus 20029, 7302 HA Apeldoorn
E-mailadres: info@ikeg.nl

Doelstelling
Stichting IKEG stelt zich ten doel om het evangelie van Jezus Christus onder kinderen bekend te maken en te bevorderen. Lees meer over de doelstelling.

Actueel beleidsplan
Link naar samenvatting beleidsplan: samenvatting-beleidsplan-2019-2023.pdf

Verslaglegging
Link naar het jaarverslag:2018-activiteiten--en-jaarverslag.pdf

Bestuurssamenstelling
Dhr. C. Mosselman (voorzitter)
Mevr. M. Verkerk (secretaris)
Dhr. A..M. Bl.om (penningmeester)
Dhr. S. Garrett (lid)

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden voor IKEG. Leden van het bestuur vervullen hun taken op vrijwillige basis.

Beloningsbeleid medewerkers
Het IKEG is een geloofszending; dit houdt in dat werkers hun inkomsten uit een persoonlijke achterban van donateurs moeten opbouwen.
Het IKEG werkt met een kleine staf waarvan 1 fte een gesalarieerde functie hebben op basis van het minimumloon. De gesalarieerde medewerkers spannen zich in om zoveel mogelijk fondsen te werven uit hun persoonlijke achterban.