• Sinds 1949 actief in Nederland!

Waarom kinderevangelisatie?

Het vruchtbaarste zendingsveld in de wereld is:

  • niet een specifieke omgeving
  • niet een specifiek land
  • niet een specifieke etnische groep

maar is al aanwezig in alle boven vermelde groepen: de KINDEREN!

  • 86% van alle mensen die tot geloof gekomen zijn, kwamen tot geloof voordat ze 15 jaar oud waren.
  • 10% kwam tot geloof tussen 15 en 30 jaar oud
  • 4% na hun 30e.*

1/3 van de wereldbevolking is kind; in sommige landen zelfs de helft. Waarom geen aandacht geven aan zo'n groot deel van de wereldbevolking? Kinderen kunnen al op jonge leeftijd hun vertrouwen op de Heere Jezus stellen. "Maar," zullen sommige mensen zeggen: "het evangelie is toch veel te moeilijk voor kinderen om te begrijpen?"

Dat is waar; het is zo moeilijk te begrijpen dat zelfs de meest intelligente volwassene het niet begrijpt. (Mat 11:25). Pas als de Heilige Geest dit uitlegt, wordt het zo eenvoudig dat zelfs een jong kind het kan begrijpen. Is het moeilijker voor God om een volwassene of een kind tot geloof te brengen?

Spurgeon heeft gezegd op grond van Mat 18:1-6: "De discipelen dachten dat een kind niet tot de Heere kan komen voordat hij denkt als een volwassene. Maar de Heere Jezus zei: "Maar wees ervan verzekerd dat jullie niet tot de Heere kunnen komen als je niet wordt zoals een kind. Het is niet moeilijk voor een kind om net als jullie te worden, maar het is erg moeilijk voor jullie om te worden als een kind."

Kinderen hebben nog een heel leven voor zich. Een heel leven waarmee ze voor de Heere kunnen leven.

Veel mensen zijn betrokken bij de hulpverlening aan jonge mensen die in de problemen zijn geraakt. We zijn blij met zulke hulpverleners. Maar er zijn ook werkers nodig die een muur kunnen optrekken voor de kinderen, zodat ze niet in een afgrond van problemen vallen. Deze muur is kinderevangelisatie. Wilt u een bouwer zijn aan die muur? Laten we het kwaad voorkomen voordat het geschiedt is.


* naar George B. Eager "How to succeed in winning children to Christ."