• Sinds 1949 actief in Nederland!

Over IKEG

Over het IKEG

Die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten. (Psalmen 78:3,4 en 7)

Waar staat het IKEG voor?

Internationaal:
Het IKEG is sinds 1949 de Nederlandse tak van het internationaal bekende Child Evangelism Fellowship (CEF), een wereldwijde organisatie die in 195 landen onder de kinderen werkt.

Kinder:
Ons doel is kinderen die (nog) niet in de Heere Jezus geloven, met het Evangelie van Jezus Christus te bereiken.

Evangelisatie:
Onze boodschap is: Christus en Die gekruisigd.Het grootste probleem in de wereld is onze zonde en de grootste behoefte is vergeving. Het Goede Nieuws is dat er vergeving en verlossing in de Heere Jezus Christus is, staat centraal.

Genootschap:
Samen met een team van vaste werkers en vrijwilligers uit Bijbelgetrouwe kerken helpen we gelovigen en gemeenten om kinderen in hun omgeving te bereiken met het evangelie.

Het IKEG is actief in direct kinderwerk, ontwikkeling van kinderevangelisatiemateriaal, toerusting en advies aan kinderwerkers, hulp aan gemeenten en gelovigen, voorbede voor kinderen en werk onder de kinderen. Wilt u hierbij betrokken zijn? Het IKEG is een geloofszending: zowel de organisatie als haar medewerkers geloven dat God in al hun noden zal voorzien.

Wat is ons doel?

Ons doel is drieledig:

  • Kinderen bereiken met het evangelie, zodat ze tot bekering en geloof in de Heere Jezus kunnen komen.
  • Kinderen die tot geloof gekomen zijn, onderwijzen in het christelijk geloof door persoonlijk nazorgwerk.
  • Deze kinderen begeleiden naar een Bijbelgetrouwe gemeente.